Låna en lastcykel är tillbaka

Lagom till semestrarna börjar öppnar vi åter igen vår populära lastcykelutlåning!

Nytt för i år är att cyklarna nu lånas ut via Kontaktcenter i Stadshuset samt att det går att boka specifika dagar. Så om du vill göra en klimatsmart utflykt, eller två, under semestern gör du rätt i att ringa Kontaktcenter, 0500-49 80 00, och boka en cykel!

Bakgrund till lånecyklarna

En stor andel av våra växthusgasutsläpp kan kopplas till bilresor. Många av de bilresor vi gör är korta och på grund av förbränningsmotorns uppbyggnad är bränsleåtgången, och där med utsläppen, vid låga hastigheter den samma eller högre än vid höga hastigheter.

Genom att byta ut kortare bilresor mot cykelresor mår du bättre, samtidigt som trafikmängd, energianvändning och klimatpåverkan minskar.

Läs mer om utlåningen här.