Ledningsarbete VA i Stöpen

Under vecka 37 2021 kommer Skövde VA att lägga servisledningar till en nytt hus på Bildhuggarevägen i Stöpen.

Arbetet påverkar inte vattentillförseln till andra fastigheter. Däremot kommer grävarbetet göra att en del av asfaltsbeläggningen behöver göras om - återställning sker i höst.