Mariestadsvägen avstängd 17 augusti till 12 november 2021

Det pågående arbetet med att bygga om cirkulationsplatsen Storegårdsrondellen innebär att Mariestadsvägen kommer att stängas för genomfart delen Lundenvägen-Nolhagavägen.

Från och med 17 augusti till och med 12 november kommer Mariestadsvägen vara avstängd för genomfart. Omledning kommer att ske via orange vägvisning Mariestadsvägen-Nolhagavägen-Vadsbovägen-Gamla Törebodavägen-Mariestadsvägen.

Entreprenör är Skövde kommun.