Mode parkeringshus

Fasadarbeten på Mode p-hus:

Under perioden 31 maj - 30 juni kommer det att pågå arbeten med fastigheten Mode p-hus. Det kommer under vissa perioder vara begränsad framkomlighet på lokalgatan vid Mode p-hus. Invändiga arbeten kommer också att utföras i fastigheten vilket kan medföra störningar under dessa tider.