Nolhagavägen Stallsiken

Torsdag  20 maj mellan klockan 21.00-06.00 kommer det vara begränsad framkomlighet på Nolhagavägen  i höjd med Norra Metallvägen. En kabelschakt kommer att genomföras vilket innebär att ett körfält stängs av. Om möjligt välj annan väg  under denna tid.