Nolhagavägen/Norra Metallvägen

Det pågående vägarbetet vid Stallsiken västra på Nolhagavägen kommer innebära att det är mycket begränsad framkomlighet från torsdag 15 april klockan 23.00-fredag 16 april klockan 06.00. Anledningen till detta är att trafikanordningar ska ställas om för nästa etapp i projektet.