Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Norra Bergvägen avstängd 8 april klockan 22.00-9 april klockan 05.00

På grund av fortsatt arbete med kabelschakter på Billingsområdet kommer Norra Bergvägen att vara avstängd för genomfart till Södra Bergvägen och Alphyddevägen.

Avstängningen inträffar från torsdag 8 april klockan 22.00 – fredag 9 april klockan 05.00. Omledning sker via Södra Bergvägen-Alphyddevägen (gäller ej fordon högre än 3,8 m).