Planerat VA-arbete i Hasslum våren - sommaren 2023

Skövde VA kommer från mitten av mars– slutet av juli 2023 (preliminär färdigställandetid) att byta ut och lägga om vattenledningar på Horsåsvägen/del av Slangvägen och Hasslumsvägen/Törnestorpsvägen.

Med de nya ledningarna på plats förbättrar och förstärker vi kvalitet och leveranssäkerhet av dricksvatten i området. 

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under kortare perioder, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning meddelas respektive fastighetsägare dagen innan, främst via sms. Läs mer om sms-tjänsten (och registrera dig om du har ett oregistrerat nummer) på Skövde kommuns hemsida: Få sms vid driftstörning, www.skovde.se/driftsms.

Framkomligheten på berörda gator kommer att variera under arbetets gång och omledning av trafik sker via orangea vägvisning. Säkerheten för boende och besökare i området är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver.

Fullständig asfalts- och markåterställning sker under hösten 2023. Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!