Planerat VA-arbete i Källegården hösten/vintern 2021

Skövde VA kommer med start vecka 42 2021 att byta ut och lägga om vattenledningarna på Åkervägen. Syftet med åtgärden är att förnya ledningsnätet och därmed förstärka leveranssäkerheten i området.

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under kortare perioder, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning skickas till respektive fastighetsägare via SMS dagen innan. Läs gärna mer om SMS-tjänsten på Skövde kommuns hemsida: Få sms vid driftstörning.

Hela arbetet beräknas vara klart vecka 50 2021 (kan komma att ändras). Tack på förhand för visad förståelse!