Planerat VA-arbete i Stöpen, start våren 2022

Skövde VA kommer från vecka 5 2022 och ett antal månader framöver (exakt färdigställandetid är ännu inte klart) att byta ut och lägga om vattenledningarna på Stomvägen samt delar av Smedjevägen, Allén, Tallstigen och Bloms väg.

Med de nya ledningarna på plats förbättrar och förstärker vi leveranssäkerheten av dricksvatten i området. 

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under kortare perioder, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning meddelas respektive fastighetsägare dagen innan, främst via sms. Läs mer om sms-tjänsten (och registrera dig om du har ett oregistrerat nummer) på Skövde kommuns hemsida: Få sms vid driftstörning, www.skovde.se/driftsms.

Framkomligheten på berörda gator kan komma att variera under arbetets gång. Säkerheten för boende och besökare i området är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver.

Fullständig asfalts- och markåterställning sker under våren 2023.
Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!

(Klicka på bilden för att förstora den).