Slingvägen avstängd för genomfart 18-22 oktober 2021

På grund av ett VA arbete utmed Slingvägen nr 6-14 kommer gatan att vara avstängd för genomfart. Arbetet påbörjas måndag 18 oktober och pågår till och med fredag 22 oktober 2021. Arbetet utförs i två etapper.