Trädgårdsgatan skyltförändring

Öppning av Trädgårdsgatan och Kulturhustorget 5 juni.

Arbetet med Kulturhustorget och Trädgårdsgatan börjar ta form och den 5 juni kommer det stå färdigt.

Under arbetet med Kulturhustorget och Trädgårdsgatan har Trädgårdsgatan tillfälligt varit enkelriktad i södergående riktning i samband med öppningen av Kulturhustorget & Trädgårdsgatan kommer enkelriktningen återgå i nordligriktning. Var uppmärksam på denna skyltförrändring den 5 juni.

 

Vill du veta mer om arbetet på Kulthustorget så kan du läsa det här.

Läs mer om gatuarbetet på Trädgårdsgatan här.