Vadsbovägen

På grund av ett fjärrvärmearbete kommer Vadsbovägen att ha begränsad framkomlighet i höjd med Norrmalmsrondellen. Arbetet pågår mellan 28 november till och med 5 december 2021. Arbetet ligger på den södra sidan av Norrmalmsrondellen, vägen kommer att ha ett körfält öppet så länge som arbetet pågår.