Större ledningsarbete ska säkra dricksvattenleverans till Skövdeborna

Helgen vecka 15, den 15-16 april, genomför Skövde kommun ett större vattenledningsnätsarbete. Arbetet är en viktig del i att framtidssäkra leveransen av dricksvatten till Skövdeborna.

– Ett vattenledningsnät måste alltid underhållas och förnyas för att kunna leverera vatten av god kvalitet. Skövde kommun är också en stad som växer och där nya verksamheter vill etablera sig. Ett så här pass stort ledningsnätsarbete gör vi inte ofta, men denna gång är det nödvändigt för att försäkra oss om att vi har ett riktigt bra dricksvatten under en lång tid framöver, säger VA-chef Markus Eriksson.

Boende i hela Skövde kommun som är anslutna till den kommunala dricksvattenanläggningen kommer att bli berörda av arbetet. Arbetet påverkar dock inte boende i Lerdala, Melldala, Timmersdala, Böja, Vristulven och Tidan. För de allra flesta kommer det inte att innebära någon störning i vattenleveransen.

Missfärgat men fullt drickbart

Medan arbetet pågår kommer kommunen att leverera en blandning av vatten från Vättern och vatten från reservvattentäkter. Kontroller av reservvattnet har just genomförts och tillsynsmyndigheten, Miljösamverkan Östra Skaraborg, har delgivits de godkända resultaten. Reservvattnet kan ha en lite annan lukt och smak än det ytvatten från Vättern vi är vana vid och vattnet går bra att dricka.

– Vid alla ledningsarbeten behöver ventiler öppnas och stängas. När vattnet behöver ta andra eller nya vägar i ledningsnätet finns det risk för att exempelvis rostpartiklar lossnar och orsakar missfärgningar. Det arbete vi gör vecka 15 är så pass omfattande att vi redan nu kan meddela att nästan alla abonnenter riskerar att få missfärgat vatten i sina kranar, fortsätter Markus.

Utöver missfärgningar kommer det även att kunna uppstå tryckfall i ledningsnätet, det kommer främst drabba de som bor i de högre belägna delarna av kommunen. Tryckfallet kan göra att man under en kortare tid inte får något vatten alls.

– Det är viktigt att vi snabbt får reda på eventuella störningar som uppstår under den aktuella helgen. Våra abonnenter upptäcker ofta ett fel före det syns i våra styr- och övervakningssystem. Har man inget vatten alls bör man höra av sig till oss. Vi kommer ta emot samtal via telefon och mejl samt svara på frågor på kommunens Facebooksida, avslutar Markus.

Vad kan jag göra medan arbetet pågår?

Förberedelser - vad kan jag göra i förväg?

Jag har spädbarn eller någon annan sjuk/skör person i hushållet.

Varför gör kommunen ett så här stort arbete?

Varför är vattnet missfärgat?

Vad händer om något går fel och arbetet inte blir klart när ni har sagt?

Varför gör kommunen arbetet på en helg?

Vilka dagar pågår arbetet?

Om det inte kommer något vatten alls, vad gör jag då?