Bli en vintercyklist

Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klockan ställs om till vintertid? Då är det dags att tänka om. Välkommen till projektet Vintercyklist!

Visst kan man cykla på vintern!

Vintercyklist är en perfekt möjlighet att upptäcka cykelns fördelar även vintertid.
Syftet med projektet är att få fler att välja cykeln som transportmedel även på vintern och de vintercyklister som blir antagna till projektet får dubbdäck inklusive byte. I gengäld åtar sig cyklisterna att cykla till och från jobbet tre dagar i veckan och att rapportera in hur mycket och hur ofta dem cyklar till Skövde kommun under projektperioden.

Anmälan till vintercyklist:

Vintercyklist anmälan

 

Anmälan är öppen fram till 24 september 2021.

30 deltagare slumpas ut och kommer starta sin vintercykling den 1 december 2021. Om du blivit uttagen kommer mer information till dig via mail under oktober.