Vintercyklist

Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klockan ställs om till vintertid? Då är det dags att tänka om! Välkommen till projektet Vintercyklist!

Visst kan man cykla på vintern!

Vintercyklist är en perfekt möjlighet att upptäcka cykelns fördelar även vintertid.
Syftet med projektet är att få fler att välja cykeln som transportmedel även på vintern och de vintercyklister som blir antagna till projektet får dubbdäck inklusive byte.
I gengäld åtar sig cyklisterna att cykla till och från jobbet tre dagar i veckan under projektperioden och varannan vecka rapportera in till Skövde kommun hur vinterväghållningen varit.

Detta har hänt:

Anmälningen till projekt vintercyklist har nu stängt.

Vi fick in 111 anmälningar till 30 platser!
30 deltagare har slumpats ut och kommer starta sin vintercykling den 30 november 2020.

Om du blivit uttagen kommer mer information till dig via mail under november.