Cykelvägar och karta

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Cykelvägar och karta

De viktigaste gång- och cykelvägarna ingår i huvudcykelvägnätet. Vår målsättning är att detta huvudcykelvägnät ska hålla en hög standard både när det gäller beläggning och snöröjning/halkbekämpning.

Till höger hittar du en cykelkarta över gång- och cykelvägarna i Skövde tätort. Det finns också gratis kartor att hämta i Stadshusets reception och på Turistbyrån.

Vägvisning

Skövde kommun har ett vägvisningssystem på cykelbanorna i tätorten. Detta innebär att det finns vägvisning till våra stadsdelar och några viktiga målpunkter, som sjukhus samt bad. Vi arbetar med att förbättra och utveckla vägvisningen framförallt längs huvudcykelvägnätet. Med en god vägvisning hoppas vi kunna hjälpa skövdebor och besökare att hitta på cykelbanorna i Skövde.