Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Cykelvägar och karta

De viktigaste gång- och cykelvägarna ingår i huvudcykelvägnätet. Vår målsättning är att detta huvudcykelvägnät ska hålla en hög standard både när det gäller beläggning och snöröjning/halkbekämpning.

Hitta din cykelkarta!