Biogas

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Biogas

Nu kan du köpa Svanenmärkt bilbränsle i Skövde!

Som första drivmedlet i världen har biogas märkts med Svanen. Det är västsvenska FordonsGas Sverige AB som under november 2008 fick svanenlicensen på sin produkt.

 I Skövde finns ett tankställe vid Norra Aspelundsvägen, strax norr om avloppsreningsverket Stadskvarn. Vill du veta var det finns fler tankställen se länk till FordonsGas.

Idag finns många olika gasdrivna fordon att välja mellan, och nya modeller kommer varje år. Visste du förresten att du får parkera gratis på allmänna parkeringsplatser inom Skövde kommun om du har en biogasbil? Ansökningsblankett finns till höger. Via länkarna till höger hittar du mer om Svanenmärkning, fordonsgas och gasfordon.

Produktionsanläggning Skövde Biogas

En anläggning för produktion av biogas stod 2012 klar i Aspelunds industriområde. Biogas produceras genom rötning av organiskt material – i Skövdeanläggningen huvudsakligen restprodukter från Skövde Slakteri och Arla. Anläggningen drivs av Skövde Biogas AB, ett bolag som ägs gemensamt av Göteborg Energi och Skövde kommun. Mer information hittar du under "Länkar".