Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

El och elnät

Inom Skövde kommun finns det flera nätdistributörer.

Nätdistributören ansvarar för elledningarna och elmätaren. Som kund på den svenska elmarknaden har du ett abonnemang hos en nätdistributör och ett avtal med en elhandlare. Nätdistributören har ensamrätt på eltransporterna inom sitt geografiska område.
 
För att få el levererad till en önskad uttagspunkt, till exempel till bostaden, måste du ingå ett avtal med den nätdistributör som har tillstånd att driva nätverksamhet på orten. Om du inte vet vem som är din nätdistributör kan du se detta på din elräkning.
 

Nätdistributörer  

De nätdistributörer som finns inom Skövde kommun är följande:
Skövde EnergiEllevio, Vattenfall, Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek.förening och Vallebygdens Energi. Karta över eldistributörer inom Skövde kommun kan du se under Dokument.
 

Felanmälan 

Vid felanmälan, se distributörernas hemsidor, länkar hittar du under Relaterad information.
 

Kabelanvisning

Innan du gräver i marken skall du kontakta din nätdistributör för att få information om ledningarnas sträckning i området. En avgrävd eller skadad ledning kan orsaka stora skador och kostnader. Kabelanvisningen är kostnadsfri, detta beställs via www.ledningskollen.se.