Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Felanmälan

Akuta tekniska fel som behöver åtgärdas direkt, anmäls dygnet runt på telefonnummer 0500 - 49 97 00. Om felet inte är akut, kan du med fördel använda formuläret under "Kontakta oss".

Om du upptäcker fel eller skador på våra fastigheter, vägar eller andra anläggningar som Skövde kommun ansvarar för, är vi tacksamma för att du hör av dig. Exempelvis kan felanmälningar gälla behov av underhåll, olika skade- och olycksrisker eller läckor i vatten- eller fjärrvärmenät.

Vi tar inte emot anmälningar för fel eller skador på platser vi inte ansvarar för, exempelvis går det inte att anmäla fel på privata fastigheter via oss. 

Akuta tekniska fel

Om du upplever felet som akut och det finns risk för personskador, ytterligare spridning eller andra allvarliga konsekvenser av skadan, anmäl då direkt via 0500-49 97 00, dygnet runt.

Ej akuta fel

Fel eller skador som inte innebär direkt risk för person eller riskerar att förvärras av att inte åtgärdas direkt, anmäler du bäst via formuläret under "Kontakta oss". Du kan då skicka med foton, andra filer och peka ut en plats på kartan.

Elförsörjning

Vid störningar i elförsörjningen ska du i första hand söka information på ditt elnätsföretags hemsida. Det finns fem elnätsföretag i Skövde kommun. Du hittar dem och länk vidare till deras hemsidor i den här sidans länklista.

Ifall du inte vet vilket elnätsföretag din fastighet tillhör kan du se det på kartan i sidans dokumentlista. 

Fjärrvärme

Fel i fjärrvärmeförsörjningen som inte är akuta görs till Skövde Energi.

Gatubelysning

Vi arbetar rutinmässigt med kontroll av gatubelysningen i kommunen.

Alla lampor kontrolleras två gånger per år, i januari samt i september månad. Vid fel på enstaka lampor lagas dessa vid ordinarie tillsynsrundor. Då flera lampor är släckta i ett område åtgärdas detta snarast möjligt.

Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen ska klippas av den som äger fastigheten där trädet står.

Vid frågor eller felanmälningar gällande gatubelysning använd detta formulär. Vid akuta ärenden bör du använda dig av telefonnummer: 0500-49 97 00.