Bild på två kvinnor som handlar jordgubbar

Torghandel

För torghandelsplatser gäller särskilda villkor. Torghandel bedrivs på Hertig Johans torg och på Rydstorget. Karta på vart torghandelsytan är placerad på respektive torg finns till höger. För torghandel gäller inte avgifterna för allmän plats utan särskild taxa är antagen av kommunfullmäktige.

Försäljning är tillåten vardagar kl. 8-18 samt lördagar kl. 8-16. Det finns fasta saluplatser som abonneras årsvis samt tillfälliga saluplatser som kan abonneras per dag. Vill du stå en dag på torget måste du komma till Hertig Johans torg kl 08.00 och leta upp torgfodgen som varje vardag finns på plats för att fördela tillfälliga torgplaster samt svara på frågor rörande torghandel. Rydstorget har ingen torgfogde, utan där sköts torghandeln fritt av respektive torghandlare. 

Varje torghandelsplats är 4x4 m. Vid försäljning av livsmedel krävs att du först kontaktar Miljö Östra Skaraborg (MÖS) och undersöker om du eventuellt behöver tillstånd.

Ditt namn, adress och telefonnr ska framgå väl synligt vid ditt försäljningsställe. Har du frågor rörande inkomster, redovisning eller annat så ber vi dig att kontakta Skatteverket.