Sommarlovskortet

26 april kom beskedet att regeringen fattat beslut om att ge skolungdomar i Skövde kommun möjligheten att gratis åka med kollektivtrafiken från 1 juni till 31 augusti. Nedan svarar vi på de vanligaste frågorna som uppstår i och med detta beslut.

Sidan uppdaterades 2018-05-08.

Vem kommer få ett sommarlovskort?

Alla skolungdomar som under vårterminen lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Kortet gäller även för elever i specialskolan som lämnar årskurs 10. Både kommunala skolors liksom friskolors elever kommer få sommarlovskortet.

Alla elever i berörda årskurser kommer få sommarlovskortet, oavsett om du är folkbokförd i Skövde kommun eller bara bosatt här (gäller exempelvis asylsökande).

Sommarlovskortet är en personlig biljett som är knuten till en enskild elev och kan inte utnyttjas av någon annan.

När gäller sommarlovskortet?

Biljetten kommer att vara laddad på ett Västtrafikskort och ha ”regionen runt”-giltighet och gälla dygnet runt från 1 juni till 31 augusti.

Var gäller sommarlovskortet?

Sommarlovsbiljetten ger samma resmöjligheter som den publika laddningen Fritid 100 dagar. Den gäller dygnet runt i hela regionen samt i Kungsbacka kommun. Den gäller inte i närtrafiken eller som betalning vid färdtjänstresor. Du kan läsa mer om kortet Fritid 100 dagar på www.vasttrafik.se

Hur får jag mitt sommarlovskort?

Du kommer att få sommarlovskortet via din skola som delar ut det till alla berörda elever. Du behöver alltså inte göra något för att få ditt kort till dig.

Vi ger sommarlovskort till dig som bor inom kommunen, inte för dig som går i skolan inom kommunen.

De folkbokförda elever i Skövde kommun som går i skolan i annan kommun får kvittera ut sina sommarlovskort på Kontaktcenter i Stadshuset. ID-handling eller målsman måste medföras. Vi återkommer när det är dags för detta. Sommarlovskorten gäller 1 juni - 31 augusti 2018.

När får jag sommarlovskortet?

Sommarlovskortet kommer gissningsvis att kunna distribueras till skolorna i månadsskiftet maj/juni. Detta beror på när vi får dem till oss. Sedan får du ditt kort genom skolan. Du kommer få ditt kort innan sommarlovet börjar och behöver inte höra av dig till oss för att få det.

Vad ska jag göra när jag har fått mitt sommarlovskort?

I samband med att korten kvitteras ut av eleven behöver elevens namn skrivas på baksidan av kortet. Eleverna kommer att uppmanas att registrera sina kort via ”Mina sidor” på Vasttrafik.se, detta för att möjliggöra att de kan få ut ett ersättningskort om de förlorar kortet under sommarlovet. Personer under 15 år kan inte själva registrera sitt kort, utan det får i dessa fall göras av målsman.

Vad kostar sommarlovskortet mig?

Ingenting, sommarlovskortet är gratis.

Vem hör jag av mig till om jag inte fått mitt sommarlovskort?

Eftersom skolorna delar ut korten är det din lärare eller skolans ledning/rektor som har koll på när och hur du får ditt kort. Kontakta din lärare som kan hjälpa dig att få svar på din fråga.

Vem hör jag av mig till om jag får problem med mitt sommarlovskort under giltighetsperioden?

Det är Västtrafik som du kontaktar isåfall.

Har du registrerat ditt sommarlovskort via vasttrafik.se, kan du själv spärra ditt kort på ”Mina sidor” och då skickas ett ersättningskort ut. Vill du ha hjälp kan du vända dig till en Västtrafikbutik alternativt Västtrafiks kundtjänst (0771-41 43 00), dock inte ett försäljningsombud.

Varför delas sommarlovskortet ut?

Att dela ut sommarlovskortet till ungdomar är ett led i arbetet med att få fler att resa hållbart. Att åka buss är bra för din egen hälsa och vår miljö. Studier visar att kollektivtrafikresenärer i genomsnitt tenderar att vara friskare än bilister. Det är nämligen så att du får bättre hälsa och kondition när du går till och från busshållplatsen, en sträcka som inte är försumbar.

Dessutom bidrar du till minskade utsläpp och ett minskat behov av parkeringsytor, ytor som istället kan användas till annat. Genom att åka buss i sommar gör du en stor insats för hela Skövde!