Solgårdarna

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4

Solgårdarna

Mitt på Norrmalm hittar vi denna stora park med flera områden för lek. Grönytor att spela, sporta och leka på breder ut sig blandat med roliga hinderbanor för stora och små.

Med nära till det mesta och gott om utrymme för flera sällskap är Solgårdarna en trivsam plats för hela familjen. Ta med picknick och sätt igång brännbollsturneringen!

AdressKarl Johans gata, Skövde

Detta hittar du vid lekplatsen

 • Bänkar: ja
 • Papperskorg: ja
 • Picknickbord: ja
 • Offentlig toalett: nej
 • Bollplan: ja (fotbollsplan på gräs)
 • Kafé/kiosk: nära affär
 • Parkering: ja (längsgående)
 • Tillgänglighet: dålig
 • Grillplats: nej
 • Ålder: 4-14 år (enbart rekommendation)
 • Byggår: 2012
 • Renoveringsår: —
 • Vinterlek: ja (mindre pulkabacke)
 • Belysning: dålig
 • Skuggning: bra