Billingskolan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

Billingskolan blir större

Skövde kommun utför en om- och tillbyggnad av den befintliga Billingskolan under 2017/2018. Billingskolan är en F-6-skola. Totalentreprenören för byggnationen är Asplunds Bygg i Mellansverige AB.

Varför bygger vi om och till?

Arbetet med skolan utförs för att skolan ska kunna ta emot fler elever. Skolan har idag 350 elever och kommer efter tillbyggnaden ha plats för 550 elever.

En ny huskropp byggs till den befintliga skolan och tillagningsköket anpassas efter det nya elevantalet. Tillbyggnaden följer samma formspråk som den befintliga skolan, med tegelfasader, sedumtak och oculus.

Även skolgården anpassas för det nya elevantalet. Bland annat anläggs två mindre konstgräsytor och skolgården utökas i yta. Elever på Billingskolan har deltagit i arbetet med att utforma den nya skolgården.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamheten?

Samtidigt som arbeten utförs är det full verksamhet i den befintliga skolan. Vi strävar efter att utföra arbete så att det påverkar verksamhetens i så liten omfattning som möjligt. Vi har ett tätt samarbete med skolledningen och elever i skolan kommer på regelbundna studiebesök på bygget. Under byggtiden minskas skolgården för eleverna och vi har därför anordnat en tillfällig skolyta söder om den befintliga skolgården.

Tidplan

Maj 2018: Tillbyggnaden är färdigställd (påbörjades under 2017).
Augusti 2018: Skolgården samt ombyggnaden av befintligt storkök (påvörjades våren 2018) är färdigt.

Fakta

Kategori:                                       Om- och tillbyggnad
Arkitekt:                                        Sweco Arcitechts
Yta:                                                  Ca 2400 m2
Entreprenör:                               Asplunds Bygg i Mellansverige AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad

Verksamheten

Mer information om skolans verksamhet hittar du i länkmenyn.