Billingskolan byggs om och till

Elevantalet kan ökas till 550

Skövde kommun kommer att göra en om- och tillbyggnad av befintliga Billingskolan. Skolans kapacitet ska utökas från 350 till 550 elever.

Om- och tillbyggnaden ska vara färdigställd sommaren 2018.

Entreprenör är inte utsedd ännu. Projektkostnaden är beräknad till 85 mnkr.