Trädgårdsstadens skola

Skolan börjar ta form

Bygget är nu inne i ett intensivt slutsked inför överlämnandet av skolan, trots att vi ligger bra till tidsmässigt. Vi går över i att prova husets alla funktioner, för att säkerställa en väl fungerande lokal att bedriva verksamhet i.

Invändigt är det i stort sett klart, det som återstår är kompletteringsarbeten. Utvändigt påvår montering av plåtdetaljer till fasaden samt markarbeten i form av finplanering, montering av lekutrustning samt plandetring av växtlighet.

Varför bygger vi nytt?

Skövde kommun bygger en skola som är flexibel - den kan ändras allt efter behov mellan förskola och skola utan att behöva bygga om. Skolan kommer att ha totalt 21 hemvister för totalt 525 elever från förskola till årskurs 6.

Skolan är delad i två huskroppar. I hus 1 är skolsalar, matsal, musik- och slöjdsalar samt administration placerade. I hus 2 bygger vi för idrott och omklädningsrum.

Stort fokus har lagts på den invändiga miljön där lokalerna fått en lugnt färgsättning och bra akustikmiljö.

Tidplan

Juni 2018: Skola och skolgård färdigställs.

Fakta

Kategori:                                       Nybyggnation
Arkitekt:                                       
Yta:                                                  Ca 9 192 m2
Entreprenör:                               Peab Sverige AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Budget:                                         195 mkr

Verksamheten

Mer information om grundskolans verksamhet hittar du här.