Trädgårdsstadens skola

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

Trädgårdsstadens skola

Skolan är färdigställd

Inflyttning och möblering pågår inför skolstart i augusti.

Varför bygger vi nytt?

Skövde kommun har byggt en skola som är flexibel - den kan ändras allt efter behov mellan förskola och skola utan att behöva bygga om. Skolan kommer att ha totalt 21 hemvister för totalt 525 elever från förskola till årskurs 6.

Skolan är delad i två huskroppar. I hus 1 är skolsalar, matsal, musik- och slöjdsalar samt administration placerade. Hus 2 är idrott och omklädningsrum.

Tidplan

Juni 2018: Skola och skolgård är färdigställt.

Fakta

Kategori:                                       Nybyggnation                                
Yta:                                                  Ca 9 192 m2
Entreprenör:                               Peab Sverige AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Budget:                                         195 mkr

Verksamheten

Mer information om skolans verksamhet hittar du i länkmenyn.