Trädgårdsstadens skola

Skolan börjar ta form

Skövde kommun bygger en skola som är flexibel - den kan ändras allt efter behov mellan förskola och skola utan att behöva bygga om. Skolan kommer att ha totalt 21 hemvister för totalt 525 elever från förskola till årskurs 6.

Skolan är delad i två huskroppar. I hus 1 är skolsalar, matsal, musik- och slöjdsalar samt administration placerade. I hus 2 bygger vi för idrott och omklädningsrum. Det skapas även ytor för stadsdelens bibliotek och fritidsgård.

Husens gemensamma bruttoyta blir 9 192 kvm och beräknas vara klar i juni 2018.

Totalentreprenör är PEAB Sverige AB och projektkostnaden är beräknad till 195 miljoner kronor.