Heneporten breddas

Tillsammans med Trafikverket förbättrar vi möjligheterna att ta sig till bostadsområdet Hentorp södra, genom att skapa en bredare vägport under Västra stambanan.