Heneporten breddas

Trafikverket och Skövde kommun kommer att förbättra möjligheterna att ta sig till bostadsområdet Hentorp södra, genom en bredare vägport under Västra stambanan. Vägporten byggs om så att den tillåter dubbelriktad biltrafik och ger bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik till området.

Trafikverket planerar, projekterar och genomför projektet, som i sin helhet finansieras av Skövde kommun. 

Så påverkas du - tidplan

Mellan vecka 9 och vecka 40 2019 är Gröna vägen under Heneporten stängd för all trafik.

Den nya porten kommer att byggas öster om Heneporten på Skövdevägen. När porten byggs kommer trafiken på Skövdevägen mellan Skultorp och Skövde passera arbetsplatsen på en tillfällig förbifart med reducerad hastighet.

Under vecka 30 rivs porten och den nya lanseras in under total avstängning på Västra stambanan (torsdagen den 25 juli kl. 11.00 till måndagen den 29 juli kl. 05.00). Därefter ska Gröna vägen och Skövdevägen återställas med färdigställande under slutet på september.

Från vecka 30 till och med 31 kommer belysningen att stängas av på Skövdevägen och delar av Gröna vägen på grund av rivning och insättning av Heneporten. Se karta här, gulmarkerad linje visar vilken sträcka där gatubelysningen tillfälligt stängs av.

För uppdaterad information om bussresor hänvisar vi till Västtrafiks hemsida, Reseplaneraren samt Västtrafik To Go-appen.

Varför breddas Heneporten?

Heneporten är en vägförbindelse mellan Hentorp och Skövdevägen under järnvägen Västra stambanan. Den trafikeras i dag av bilar, bussar i linjetrafik och cyklister. Portens utformning tillåter idag endast ett körfält med begränsad fri höjd på 3,4 meter. Därför kommer vi att bredda Heneporten, så att den tillåter dubbelriktad biltrafik och ger bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik till området. Vi kommer även att sänka porten, så att frihöjden ökar till 4,7 meter, för att samtliga fordon ska kunna passera under den.

Eftersom det påverkar järnvägens tillgänglighet har vi inväntat tillstånd från Trafikverket att genomföra breddningen. Nu har vi fått godkännande att bygga ut passagen sommaren 2019. Förarbetet är gediget och därför måste Heneporten stängas av för genomfart ett bra tag innan.

För mer information besök projektet på Trafikverkets hemsida.