Vårt nya vardagsrum!

Hertig Johans torg och gata är vardagsrummet i stan, det vill säga ett rum för varje dag. Leka, handla, cykla, plaska - och mycket mer. Här ska vi kunna göra allt möjligt. Men det viktigaste är att rummet är till för alla!

Utställningsmaterial

För att pryda byggstaketen under byggnationstiden har vi tagit fram en utställning i två delar. Den första visar hur Hertig Johans torg och gata såg ut förr i tiden. Den andra visar visionsbilder över Vårt nya vardagsrum och hur processen under byggnationen ser ut. Har du inte vägarna förbi byggplatsen kan du ta del av utställningen här.

Ladda ner del 1 - Hertig Johans torg och gata förr i tiden

Ladda ner del 2 - Visionsbilder för Vårt nya vardagsrum

Är du nyfiken på vad som kommer ske framöver? Längst ner på sidan hittar du de olika projekten som ingår i vårt nya vardagsrum.

Tack för dina åsikter!

Vi är många som vistas, arbetar eller passerar vårt vardagsrum dagligen. I processen inför ombyggnationen har dialog med berörda aktörer, invånare och intresseorganisatoner haft stort fokus. Vi är tacksamma för all kunskap och de erfarenheter som vi fått till oss under processen. Alla inkomna synpunkter har diskuterats av arbetsgruppen och arbetats in efter lämpliga avvägningar mellan olika intressen.

Läs mer om de olika delarna av projektet