Vårt nya vardagsrum!

Hertig Johans torg och gata är vardagsrummet i stan, det vill säga ett rum för varje dag. Leka, handla, cykla, plaska - och mycket mer. Här ska vi kunna göra allt möjligt. Men det viktigaste är att rummet är till för alla!

Är du nyfiken på vad som kommer ske framöver? Längst ner på sidan hittar du de olika projekten som ingår i vårt nya vardagsrum.

Tack för dina åsikter!

Vi är många som vistas, arbetar eller passerar vårt vardagsrum dagligen. I processen inför ombyggnationen har dialog med berörda aktörer, invånare och intresseorganisatoner haft stort fokus. Vi är tacksamma för all kunskap och de erfarenheter som vi fått till oss under processen. Alla inkomna synpunkter har diskuterats av arbetsgruppen och arbetats in efter lämpliga avvägningar mellan olika intressen.

Invånare har tyckt till om förslaget via vår webb, epost, vanliga brev eller genom att påverka politiskt. Förslaget har funnits på skovde.se och bland annat uppmärksammats i sociala medier och tidningsartiklar.

Fastighetsägare och näringsidkare har bjudits in vid flera tillfällen för att diskutera den framtida utformningen av platsen och möjliggöra för butikerna att hålla öppet som vanligt under ombyggnationen. Tillsammans kan vi göra processen så smidig som möjligt sett till olika verksamheters förutsättningar och synkronisera detta med deras vardag.

När det kommer till tillgängligheten för funktionsnedsatta har vi, tillsammans med Rådet för funktionshinderfrågor, utsett en specialgrupp, där personer med sju olika funktionshinder granskat och kommit med synpunkter på alla handlingar.

Andra viktiga aktörer som medverkar under arbetet är RäddningstjänstenBrå och olika speditörer. Länsstyrelsen konsulteras när det kommer till kulturmiljöfrågor.

Läs mer om de olika delarna av projektet