Kvarteret Mode

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kvarteret Mode

På den tidigare parkeringsplatsen på kv Mode kommer ett parkeringshus och Regionens hus stå klart under hösten 2018. Under byggtiden kommer parkeringsplatserna successivt att tas bort från platsen. Från årsskiftet och fram till sommaren 2017 finns cirka 100 parkeringsplatser kvar att använda.

Läs mer om projekten:

Ursäkta röran!

Vi är medvetna om att det som byggs nere i Mörkekorset påverkar framkomligheten för dig som trafikant i området och att det under en längre period kommer att vara stökigt. Vi gör vårt bästa för att informera i tid kring vad som sker och hoppas på förståelse vid de besvär som uppstår. Vi rekommenderar dig att välja alternativ körväg om du har möjlighet. Detta för att avlasta trafikmängden vid Mörkekorset.