Parkering kv Mode

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Parkering under byggnationstiden

På grund av arbetet med de båda projekten parkeringshuset Mode och Regionens hus har vi behövt stänga av parkeringsytan i kvarteret Mode.

Nu har du som bilist andra möjligheter till parkering:

  • Vi har ställt iordning parkeringsplatser på Långgatan vid kvarteret Sleipner samt i korsningen Majorsgatan/Mariestadsvägen, vid kvarteret Soldaten.
  • Dessutom öppnar en tillfällig parkeringsplats på Bäckvägen den 5 juli 2017. Denna har ca 50 platser och kommer finnas tillgänglig tills dess att parkeringshuset Mode öppnar.

 

Parkeringshuset Mode beräknas stå klart under hösten 2018. Mer om byggnationen av parkeringshuset hittar du här.

Ursäkta röran!

Vi är medvetna om att det som byggs nere i Mörkekorset påverkar framkomligheten för dig som trafikant i området och att det under en längre period kommer att vara stökigt. Vi gör vårt bästa för att informera i tid kring vad som sker och hoppas på förståelse vid de besvär som uppstår. Vi rekommenderar dig att välja alternativ körväg om du har möjlighet. Detta för att avlasta trafikmängden vid Mörkekorset.