Utbyggnation av gång- och cykelvägar 2017

Inom kommunen finns drygt 13 mil gång- och cykelbanor. Vi arbetar ständigt med att förbättra och bygga ut vårt gång- och cykelvägnät. Just nu byggs gång- och cykelvägar på följande platser:

  • Gång- och cykelväg från Gengåvan utmed Lundenvägen förlängs till befintlig gång- och cykelväg. ner mot järnvägsundergången. Klar.
  • En separat gång- och cykelväg utmed Skaravägen byggs mellan Gruvgatan och Simsjövägen. Klar.
  • Utmed Ädelstensvägen byggs den ”felande länken” från Smaragdvägen till förskolan Ur och Skur i höjd med Juvelvägen.
  • Utmed Storgatan mellan Skolgatan och Lennart Torstensons gata byggs den östra gångbanan om till gång- och cykelväg.
  • Utmed Varnhemsgatan mellan Badhusgatan och Södra Bergvägen breddas och separeras befintlig gång- och cykelväg.

 

Klicka här för att öppna kartan som visar de nya cykelvägarna

Arbetena utförs av Svevia AB under våren/sommaren och beräknas vara klart under hösten 2017.

Vid de platser där arbete pågår kan det råda begränsad framkomlighet för alla trafikslag. I vissa fall kan gång- och cykeltrafik ledas om. Vi hoppas att ni har förståelse för de avstängningar och omledningar vi tvingas göra för att förbättra vägnätet.