Utbyggnation av gång- och cykelvägar 2018

Inom kommunen finns drygt 13 mil gång- och cykelbanor. Vi arbetar ständigt med att förbättra och bygga ut vårt gång- och cykelvägnät. Just nu byggs gång- och cykelvägar på följande platser:

  • Utmed Hårsåsvägen och Troentorpsvägen från Slangvägen till Nolhagavägen byggs en ny gång- och cykelväg.
  • Utmed Norregårdsvägen mellan Norra Aspelundsvägen och Storängsvägen byggs gångbanan om till gång- och cykelväg.
  • Utmed Norra Aspelund mellan Norregårdsvägen och Oljevägen byggs gångbanan om till gång- och cykelväg.
  • Gång- och cykelvägen från Stadskvarnsvägen utmed Norra Aspelundsvägen förlängs till Energivägen.
  • Gång- och cykelvägen från Volvo Trucks E-port  utmed Kavlebrovägen förlängs till gång- och cykeltunnen vid Kavlebrohallen .

 

Klicka här för att öppna kartan som visar de nya cykelvägarna

Arbetena utförs av under våren/sommaren och beräknas vara klart under hösten 2018.

Vid de platser där arbete pågår kan det råda begränsad framkomlighet för alla trafikslag. I vissa fall kan gång- och cykeltrafik ledas om. Vi hoppas att ni har förståelse för de avstängningar och omledningar vi tvingas göra för att förbättra vägnätet.