Utbyggnation av gång- och cykelvägar 2018

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Utbyggnation av gång- och cykelvägar 2018

Inom kommunen finns drygt 13 mil gång- och cykelbanor. Vi arbetar ständigt med att förbättra och bygga ut vårt gång- och cykelvägnät. Just nu byggs gång- och cykelvägar på följande platser:

  • Utmed Hårsåsvägen och Troentorpsvägen från Slangvägen till Nolhagavägen byggs en ny gång- och cykelväg.
  • Utmed Norregårdsvägen mellan Norra Aspelundsvägen och Storängsvägen byggs gångbanan om till gång- och cykelväg.
  • Utmed Norra Aspelund mellan Norregårdsvägen och Oljevägen byggs gångbanan om till gång- och cykelväg.
  • Gång- och cykelvägen från Stadskvarnsvägen utmed Norra Aspelundsvägen förlängs till Energivägen.
  • Gång- och cykelvägen från Volvo Trucks E-port  utmed Kavlebrovägen förlängs till gång- och cykeltunnen vid Kavlebrohallen .

 

Klicka här för att öppna kartan som visar de nya cykelvägarna

Arbetena utförs av under våren/sommaren och beräknas vara klart under hösten 2018.

Vid de platser där arbete pågår kan det råda begränsad framkomlighet för alla trafikslag. I vissa fall kan gång- och cykeltrafik ledas om. Vi hoppas att ni har förståelse för de avstängningar och omledningar vi tvingas göra för att förbättra vägnätet.