Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Ombyggnation

Fastigheter

Badhusgatan 22 ligger i centrum av Skövde tätort. Ursprungligen är byggnaden uppförd under första halvan av 1900-talet, där första delen byggdes omkring 1908 och byggdes till runt 1927.

Varför bygger vi om?

Nuvarande verksamheter som idag har kontorsarbetsplatser i byggnaden är Skövde nät samt Sektor service fastighetsservice. I samband med att Skövde nät under våren 2021 flyttar sina arbetsplatser till annan fastighet kommer deras nuvarande lokaler att renoveras och i vissa delar byggas om för att istället inrymma två sjuksköterskeenheter; hemsjukvården samt verksamheten Catch-Up.

Fastighetsservice kommer att sitta kvar i sina nuvarande lokaler i byggnaden.

Den första etappen är nu färdigställd. Inflyttning av första gänget från SVO flyttar inom kort in i huset.

Att genomföra en ombyggnadsentreprenad i denna omfattning med pågående verksamhet som "granne" är en stor utmaning och kräver omfattande planering och samordning mellan oss som bygger och verksamheten i byggnaden. 

Tidplan

Projektstart:                                Dec 2020
Projektering:                               Klart
Anbudsförfrågning:                  Klart
Byggstart:                                     Maj- jun 2021
Överlämnande:                          Jun 2022

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Entreprenör:                               Vi bygg i Borås AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                        Maj 2021 - jun 2022
Budget:                                         ca 11 miljoner