Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Ombyggnad av Käpplundaskolan

Förskolor och skolor

Käpplundaskolan ligger i stadsdelen Havstena i Skövde tätort och har cirka 500 elever fördelat från förskoleklasser till årskurs 6.

Varför bygger vi om?

Efter drygt 50 år är byggnaden i behov av en större byggnadsteknisk upprustning för att uppdatera fastigheten och därigenom säkerställa en bra miljö för våra brukare i form av elever och personal.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Entreprenaden bedrivs i etapper. Etapp 1-4 är färdig och verksamheten är helt inflyttad och bedriver verksamhet i de nya fina lokalerna. 

Arbetet i etapp 5 har gått bättre än väntat, vilket har resulterat i att vi hunnit med ytterligare några rum, t ex stora konferensen. Vi har fått ner all ställning utmed huset. En del fasadarbeten på hus 3 kommer pågå någon vecka eller två till. Under sportlovet har vi att etablerat om oss ute på skolgården. Efter sportlovet går vi in i etapp 6. Administration, städrum och lärarrum vid gymnastiksalar kommer våra huvudsakliga arbeten att pågå.

Att genomföra en ombyggnadsentreprenad i denna omfattning med pågående verksamhet som ”granne” är en stor utmaning och kräver omfattande planering och samordning mellan oss som bygger och skolverksamheten. Vi bedriver entreprenad utifrån att elevernas och personalens säkerhet alltid går först. Detta sker genom tätt samarbete med skolans ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

 

Tidplan

Projektstart:                                Jan 2019
Projektering:                               Mar - jun 2019 (klart)
Anbudsförfrågning:                  Aug 2019 (klart)
Byggstart:                                     Nov/dec 2019
Överlämnande:                         Jun 2021

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 7 000 kvm
Entreprenör:                               NCC
Entreprenadform:                    Partneringentreprenad
Byggtid:                                        Ca 2 år
Budget:                                         51 miljoner kr