Projektstart
Detaljplan
Byggnation Här är vi nu
Klart

Billingen

Park, fritid och idrottsanläggningar

Billingens fritidsområde ligger strax väster om Skövde och är ett av Västergötlands mest kompletta sport- och rekreationsområden. På Billingen finns det vandringsleder som bjuder på storslagna naturupplevelser, grillplatser, sjöar, utomhusbad och aktivitetsplats som inbjuder till härliga dagar för hela familjen.

Målbild

Skövde kommun har en vision om att utveckla Billingen mot att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål, såväl sommar som vinter.

Utvecklingen av Billingen

I juni 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta rapporten som en en inriktning för utvecklingen av Billingen. Fullmäktige fattade också beslut om att avsätta investeringsmedel för genomförandet. För att nå visionen har en projektgrupp haft i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en utvecklingsplan samt arbeta med projektering av området. Det arbetet presenterades i en slutrapport som du kan ta del av här

Delprojekt och detaljplan

En ny detaljplan är framtagen för området, eftersom det krävs för att möjliggöra en del av de planerade förändringarna. Du hittar mer information om detaljplanen på den här sidan, se rubriken "Detaljplan för Billingehus 2 m.fl."

Klart:

- 11 km längdskidspår med möjlighet till konstsnötillverkning utmed hela spåret.

- 2 asfalterade pumptrackbanorNybörjaren och Utmaningen

- Renovering av Billingebadet – ett av Sveriges finast belägna utomhusbassängbad.

- Billingecenter – samlingspunkten på Billingen med omklädning, bastu, värmestuga, restaurang, sportbutik med uthyrning, gym och testcenter, föreningslokaler och Skövde kommuns enhets utgångspunkt.

- Arena Billingen – väderskydd och helt ny läktare över isbanan.

- Infrastuktur som vägar och parkeringsplatser.

Innehållet i Billingeprojektets fortsättning kommer beslutas under kvartal 1 2022.

Platsen Billingen

Läs mer om platsen Billingen.

 

Dokument och länkar

Se nedan.