Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Björkebacken etapp III och IV

Bostäder

I västra delarna av tätorten Stöpen ligger utvecklingsområdet Björkebacken. Under de senaste åren har bostadsbyggnation kommit igång i etapp I och II. Nu arbetar vi med att möjliggöra för bostäder i etapp III och IV.

Om detaljplanearbetet

Planområdet är beläget i Stöpen ca 10 km från Skövde centrum. Området angränsar till Garpängebäcken i söder, Stöpens motionsspår i väster, Sätersvägen i norr och villabebyggelse samt Björkebacksvägen i öster. Planområdet är en del av ett större utbyggnadsområde för bostäder i Björkebacken. Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder, förskola samt mindre kontor i naturnära läge.

För ytterligare information angående planarbetet, läs här.