Fördjupad ÖP
Planprogram
Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Bostället 23-24

Som ett steg i omvandlingen av stadsdelen Mariesjö föreslås fastigheterna Bostället 23–24 kunna kompletteras med ca 140 mindre lägenheter.

Totalt rör det sig om 4-5 nya bostadshus i 3-5 våningar belägna norr och nordväst om Xenia-huset, vilket även fortsättningsvis kommer inrymma studentboende, restaurang och konditori med mera.

Dagens in-/utfart till parkeringen framför Xenia-huset från Bangårdsgatan föreslås stängas och i stället öppnas Lärkstigen för trafik från Mariesjövägen och en ny in-/utfart (höger in - höger ut) föreslås från Hjovägen till Djäknevägen.

För ytterligare information angående planarbetet, läs här.