Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Projektstart
Projektering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Busshållplats Arena Syd

Gator, torg och parkering

Under sommaren 2020 påbörjar vi arbetet med att bygga om busshållplatsen Arena Syd läge B. Arbetena beräknas vara klart till hösten 2020.

Det är en befintlig hållplats på Norra bergvägen som kommer att tillgänglighetsanpassas hållplats Arena Syd läge B, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nytt väderskydd (busskurer). Det blir även ny papperskorg och en bänk ställs dit. Till sist får bussfickan ny beläggning.

Tillfällig hållplats kommer finnas intill den som byggs om. Bussen kommer att gå som vanligt till denna hållplats under byggtiden.