Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Busshållplats Lillegården

Gator, torg och parkering Tillfälliga avstängningar

Under våren 2020 påbörjar vi arbetet med att bygga om busshållplatserna Lillegården läge A och B. Arbetena beräknas vara klart i maj 2020.

Uppdatering: Arbetet är klart förutom att asfalt ska läggas vid hållplatsen. Under tiden den läggs kommer den tillfälliga vägen få nyttjas för fordonstrafik.
När asfalteringsarbetet är klart tas den tillfälliga vägen bort och grönytor och cykelvägar återställs.

Två befintlig hållplatser på Lillegårdsvägen Lillegården A och B kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nytta väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Läge A kommer att få cykelpollare för resenärer att parkera och låsa cykeln i och en ny anslutning till dem. Till sist får bussfickan ny beläggning.

Byggstart vecka 11. Tillfälliga hållplatser kommer finnas intill de som byggs om. Bussen kommer att gå som vanligt till denna hållplats under byggtiden

Under arbetet med busshållplatsen kommer Lillegårdsvägen vara avstängd förbi hållplatsen. Vägen stängs av för genomfart den 10 mars til den 28 april. Endast bussar i linjetrafik och utryckningsfordon kommer passera avstängd sträcka via tillfällig bussväg.

Omledning från norra delen av Lillegårdsvägen till södra delen via Vadsbovägen och Ekängsvägen - Följ orange vägvisning Lillegården S.

Omledning från södra delen av Lillegårdsvägen till norra delen via Ekängsvägen - Karstorpsvägen - Följ orange vägvisning Lillegården N. Karta över omledningsvägar här