Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan Här är vi nu
Byggstart
Byggnation
Klart

Hallenbergsrondellen

Gator, torg och parkering

Skövde kommun samarbetar med Trafikverket för att förbättra framkomligheten kring Hallenbergsrondellen. Arbetet startar vintern 2021.

Planerade förbättringar

  • Tvåfältig cirkulation och högersvängfält från Vadsbovägen till Skaravägen
  • Säkrare passager för fotgängare och cyklister
  • Tillgänglighetsanpassning vid busshållplats Vasagatan
  • Förbättringsåtgärder för att främja trafikflödet och trafiksäkerheten

Tidplan

Planerad start: Vinter 2021

Förväntad sluttid: September 2021

Toppbeläggning: Våren 2022

Så påverkas du

Under hela byggnationen strävar vi efter att trafiken ska påverkas så lite som möjligt. Denna byggnation kommer dock under vissa perioder bidra till stor påverkan på framkomligheten både för fordon och oskyddade trafikanter. Om möjligt välj en annan väg.

Tack för er förståelse för de åtgärder som vidtas under arbetet gång, för att vi i slutändan ska få en bättre och säkrare trafikmiljö.