Humlevägen

Bostäder

Projekt Humlevägen, som berör Skövde 5:250 på Östermalm, är beläget ca. 1,5 kilometer öster om Skövde centrum. Här pågår framtagandet av en ny detaljplan. p

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder i förlängningen av Humlevägen, samt att göra plats för en mindre centrumverksamhet och/eller idrottsplats i anslutning till Östergatan. Planen syftar även till att möjliggöra för en påbyggnad av befintlig skyddsvall utmed Östra leden.
Här kommer friliggande hus, par-, kedje och radhus kunna byggas av exploatör som utses efter en intresseförfrågan.  Läs mer i inbjudan till intresseförfrågan.  

De frågor som inkommit i samband med intresseförfrågan hittar du besvarade här. 

Totalt ca. 25 bostäder kan uppföras på kvartersmarken som uppgår till ca. 11 600 kvm. Skövde kommun har ambitionen att det nya bostadskvarteret ska präglas av ett tydligt hållbarhetstänk, där sociala, ekologiska, ekonomiska och gestaltningsmässiga aspekter ska prägla den nya bebyggelsen.Genom intresseförfrågan ska exploatör/er väljas ut för att  genomföra detaljplanen.