Mariestadsvägen arbete

Vatten och avlopp Tillfälliga avstängningar

Det råder begränsad framkomlighet på Mariestadsvägen runt Storegårdsrondellen från den 25 november.

Ett arbete med en vattenledning under Mariestadsvägen mellan Nolhagavägen - Storegårdsrvägen pågår från den 25 november, det medför att det kommer råda begränsad framkomlighet på denna sträckan under hela vintern. Om ni kan ta gärna en annan väg. 

I dom bifogade filerna kan ni se hur gatan kommer att påverkas under arbetet, det innebär omledning för gång och cykeltrafik och begränsad framkomlighet för bilar på Mariestadsvägen.