Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Mariestadsvägen arbete

Vatten och avlopp Tillfälliga avstängningar

Det råder begränsad framkomlighet på Mariestadsvägen runt Storegårdsrondellen från den 25 november.

Ett arbete med en vattenledning under Mariestadsvägen mellan Nolhagavägen - Storegårdsrvägen pågår från den 25 november, det medför att det kommer råda begränsad framkomlighet på denna sträckan under hela vintern. Om ni kan ta gärna en annan väg. 

I dom bifogade filerna kan ni se hur gatan kommer att påverkas under arbetet, det innebär omledning för gång och cykeltrafik och begränsad framkomlighet för bilar på Mariestadsvägen.