Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 18 april. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Mariestadsvägen arbete

Vatten och avlopp Tillfälliga avstängningar

Det råder begränsad framkomlighet på Mariestadsvägen runt Storegårdsrondellen från den 25 november.

Ett arbete med en vattenledning under Mariestadsvägen mellan Nolhagavägen - Storegårdsrvägen pågår från den 25 november, det medför att det kommer råda begränsad framkomlighet på denna sträckan under hela vintern. Om ni kan ta gärna en annan väg. 

I dom bifogade filerna kan ni se hur gatan kommer att påverkas under arbetet, det innebär omledning för gång och cykeltrafik och begränsad framkomlighet för bilar på Mariestadsvägen.