Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Detaljplan
Markförberedelser
Bygglov/planering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Närlunda

Bostäder Gator, torg och parkering

Tidan utvecklas och Kvarntorpsvägen har förlängts för att möjliggöra för nya bostäder.

Vi började med att bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet till de nya tomterna och har sedan under sommaren 2019 fortsatt med gatubyggnationen på Kvarnstorpsvägen. Nu står området klart för att en exploatör ska kunna börja bygga bostäder här.

Om Närlunda i Tidan

Centralt i Tidan, nära till Vårdcentral och övrig service, finns både tomter till villabebyggelse för privatpersoner och tomter till grupphus för exploatör. Pris per villatomt är 50 000 kr. VA, fiber och el finns draget till tomtgräns, köparen bekostar själv anslutningsavgifter. Läs mer här.