Projektstart
Projektering Här är vi nu
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad

Om- och tillbyggnad av Norrmalmskolans storkök

Förskolor och skolor

Norrmalmskolan ligger i stadsdelen Norrmalm i Skövde tätort.

Varför bygger vi om?

Norrmalmskolans nuvarande skolkök är ett s.k. mottagningskök som är i stort behov av upprustning.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet/allmänhet?

Ett nytt tillagningskök för Norrmalmskolan byggs i anslutning till bef kök. Matsal, entré och teknikutrymmen byggs om- och till för att ansluta till nytt storkök. Vi bedriver entreprenad utifrån att elevernas och personalens säkerhet alltid går först. Detta sker genom tätt samarbete med skolans och övriga verksamheters ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Projektstart:                                Dec 2020
Projektering:                               Dec 2020 - dec 2021
Anbudsförfrågning:                 Jan - feb 2022
Byggstart:                                     Maj 2022
Överlämnande:                          Juli 2023

Fakta

Kategori:                                       Om- och tillbyggnation
Entreprenör:                               Ej upphandlad
Entreprenadform:                    Totalentreprenad
Byggtid:                                         ca 1 å
Budget:                                          ca 21 miljoner kr