Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Planprogram Här är vi nu
Detaljplan
Bygglov/planering
Byggnation
Klart

Södra Ryd

Bostäder Park, fritid och idrottsanläggningar Gator, torg och parkering

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 31 oktober 2019. Med planprogrammet för Södra Ryd har vi tittat på vilka förutsättningar som finns idag och visa förslag på hur stadsdelen kan utvecklas.

Läs planprogrammet i sin helhet

Du hittar alla handlingar här.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett dokument som utreder och undersöker förutsättningar och presenterar visioner och mål för ett område. Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogrammet finns kvar som visionsdokument, men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling. Det är kommunens gemensamma målbild. Efter att planprogrammet är godkänt är det vanligt att kommunen gör detaljplaner för olika delar av planprogramområdet. Läs mer om de olika planprogrammen som finns i Skövde här.