Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Tallstigen, Stöpen

Bostäder

Den nya detaljplanen för Tallstigen som ligger i centrala Stöpen möjliggör för bostadsbyggnation för äldre i form av radhus.

Detaljplanen skapar möjlighet att inom grönytan norr om Stöpenskolan bygga bostäder. Planen syftar även till att möjliggöra en utveckling av Stöpenskolan samt ge en utökad byggrätt för centrumändamål inom fastigheten Dunshult 6:1.

Skövdebostäder har fått markreservation och planerar för att bygga cirka 20 hyresrätter i form av radhus för äldre. 
Byggnationen planeras ske under 2023-25.

Här kan du läsa mer om det pågående planarbetet