Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Sanering och fönsterbyte på Tidanskolan

Förskolor och skolor

Tidanskolan har under sommarlovet genomgått ett saneringsarbete med anledning av att PCB har påträffats i skolans fasader utvändigt och vissa områden på skolgården. Saneringen är nu slutförd och den har utförts enligt det regelverk som finns för hantering av ämnet.

Sanering skedde skyndsamt under sommarlovet

Under sommarlovet sanerades  skolans fasader, fönster och delar av skolgården. Detta innebar att man tog bort de fogar som har konstaterats innehålla PCB. Skolans fönster kommer i höst och vinter bytas ut som en del av den renoveringsplan som funnit sedan tidigare. Anledningen till att detta dröjer lite beror på leveranstiden på fönstren. När fogarna har sanerats så är ämnet borta och därför är det möjligt att låta de nuvarande fönstren att sitta kvar under tiden vi väntar på leverans av de nya.

Skövde kommun har samverkat med Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) när det gäller hur och när åtgärder måste vidtas. MÖS är tillsynsmyndighet och är experter på området. Vi har följt deras riktlinjer kring hur vi hanterat ärendet och saneringen är nu slutredovisad och godkänd.

Hur påverkas förskola och fritids?

Som det ser ut nu kommer inte förskolans verksamhet att påverkas.

Fönsterbytet kommer påverka skol- fritids och biblioteksverksamheten punktvis, samordning sker löpande med verksamheten.

Mer information

Om du har frågor eller funderingar kring det här är du välkommen att prata med personalen. Vi kommer löpande att informera om hur arbetet fortskrider så att våra elever och vi som vårdnadshavare ska känna er involverade och informerade om vad som händer och vad det innebär.

Du kan läsa mer om vad PCB är här.

Tidplan

Projektet påbörjades juni 2020 och beräknas vara avslutat under vintern 2020.

Fakta

Kategori:                                        Sanering och underhållsarbete

Entreprenör:                                Skeppsviken AB

Entreprenadform:                     Totalentreprenad