Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Detaljplan Här är vi nu
Markförberedelser
Bygglov
Byggnation
Klart

Värsås

Bostäder Äldre-, grupp- och serviceboenden

En detaljplan för bostadsbyggnation och gruppboende i tätorten Värsås är under arbete.

Planområdet ligger i Värsås, cirka 12 kilometer från Skövde tätort. Området täcker den västra utkanten av tätorten och gränsar mot ett skogsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av villor samt ett gruppboende i västra delen av Värsås tätort.

För ytterligare information angående planarbetet, läs här.