Parkeringsbiljett via mobilen

Det är möjligt att betala parkeringsavgiften i våra parkeringsautomater med SMS eller via en app i din telefon. Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att betala med mynt eller kort i biljettautomaterna.

På varje biljettautomat finns det en skylt som visar hur du registrerar dig hos respektive operatör. Vid första biljettköpet görs en registrering hos den operatör du väljer. Avgiften är densamma som om du köper biljett i automaten med mynt eller kort. Om du väljer att använda SMS kostar det normal trafikavgift att skicka det. Väljer du att betala via app tillkommer normal kostnad för datatrafiken.

På parkeringskartan hittar du koden till varje parkeringsautomat, om du skulle behöva förlänga din parkeringstid och befinner dig på annan ort.

Vi har valt att arbeta med tre olika operatörer för att tjänsten ska passa så många som möjligt. De tre operatörer som erbjuder tjänsten är:

• Parkster
• ParkOnOff
• Inteleon SMS-park