Parkeringsbiljett via mobilen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Parkeringsbiljett via mobilen

Det är möjligt att betala parkeringsavgiften i våra parkeringsautomater med SMS eller via en app i din telefon. Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att betala med mynt eller kort i biljettautomaterna.

På varje biljettautomat finns det en skylt som visar hur du registrerar dig hos respektive operatör. Vid första biljettköpet görs en registrering hos den operatör du väljer. Avgiften är densamma som om du köper biljett i automaten med mynt eller kort. Om du väljer att använda SMS kostar det normal trafikavgift att skicka det. Väljer du att betala via app tillkommer normal kostnad för datatrafiken.

På parkeringskartan hittar du koden till varje parkeringsautomat, om du skulle behöva förlänga din parkeringstid och befinner dig på annan ort.

Nedan visas de operatörer som erbjuder tjänsten:

• Parkster
• Inteleon SMS-park