Parkeringstillstånd för miljöfordon

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Parkeringstillstånd för miljöfordon

På grund av dom i Högsta Förvaltningsdomstolen blir miljöbilstillstånden ogiltiga från 1 januari 2017.

Parkeringstillstånd för miljöfordon kommer att upphöra att gälla efter den 31 december 2016, oavsett vilken giltighetstid som tillståndet är utfärdat för. Detta beror på att vi numera inte har laglig rätt enligt ett domstolsbeslut att utfärda miljöbilstillstånd.

Vid upprepade förseelser mot detta beslut kommer parkeringsanmärkning att utfärdas och avgiften för detta är 500 kr.