Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Säkerhet och tillgänglighet

På dessa sidor hittar du information som gäller din och andras säkerhet på Skövdes gator och allmänna platser. Det kan handla om hur vi gör gatorna mer tillgängliga gällande sikt och städning, men även hur du syns bättre och vad du kan göra för att öka säkerheten i ditt område.