Dispenser

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Dispenser

Dispens krävs för transporter som överskrider gällande fordonsbredd 2,60 m eller fordonslängd 24 m. Tunga transporter som överskrider gällande bärighetsklass kan även beviljas dispens på allmänna vägar.

Gällande regler kan du läsa i länken Dispensvillkor till höger. Ansökan ska sändas till samhallsbyggnad@skovde.se om transporten endast sker inom kommunens gränser. Sker transporten genom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket i den region där transporten börjar.